Pneumatska kočnica za ručne manipulatore

Pneumatska kočnica može se postaviti na ručne manipulatore tipa: QLA 50i, QLA 100i, QLA 200i i QLA 300i.
Parkirna kočnica namijenjena je optimizaciji i racionalizaciji rada operatera. Pritiskom tipke na upravljačkoj ručki operater bira kada se manipulator zaustavlja ili kad je u funkciji premještanja. To operateru omogućava još jednostavniji i precizniji rad. Kočnica uklanja kvarove koji mogu dovesti do ozljeda.
Uređaj se sastoji od dvije jedinice, unutarnje i vanjske kočnice.
Unutarnja kočnica: postojećoj konstrukciji dodan je kočni klip
Vanjska kočnica: dodani su kočni disk i čeljusti kočnica.

Tehnički podaci

Prikladno za modele:
QLA 50i, 100i, 200i, 300i

Osnovne funkcije:
Parkirna kočnica se aktivira i deaktivira jednom tipkom na ručnoj kontroli
Funkcija ostaje aktivna dok je operater ne promijeni
Mogućnost zaustavljanja manipulatora na željenoj poziciji

Komponente:
Dvije jedinice kočnica na fiksnoj osi X i jedna na pokretnoj osi Y

Prednosti:
Ergonomska dodana vrijednost za operatora za minimiziranje pogrešaka u položaju NEO 30