Seminari, sajmovi i događaji

Organiziramo strućne seminare sa područja brzog stezanja QMC, prisutni smo na industrijskih sajmovima, te prisustvujemo na strućnim događajima vezanim na robotiku i alatnu industriju.

Celjski sejem MIS 2022

Zagrebški sejem BIAM 2022