sl en de

Ločevanje z magnetom ali bobni ter separacija zmesi ali materialov

Ločevanje materialov in njihova ponovna uporaba je in bo ključnega pomena tudi v prihodnje. Ponujamo različne rešitve ločevanja materialov glede na industrijsko potrebo, vedno smo pripravljeni pomagati do najustreznejše rešitve ločevanja materialov in tako prispevati k bolj zeleni proizvodnji z obnovljivimi viri.

bobenj

Izdelava, projektiranje in svetovanje majhnih sistemov za prečiščevanje granulatov; plastika, les, prehrambena industrija…, do velikih separacijskih enot pri težki industriji; kamnolomi, reciklaže, različni drobilci materialov ipd.

detektor kovin1

Za temeljito ločevanje surovin nudimo tudi detekcijo materiala. Z detektorjem kovin bo vaše ločevanje pregledno, sistematično in tudi varčnejše.

Ločevanje z magnetom omogoča učinkovito ločevanje različnih materialov, ki jih privlači magnetna sila in predstavlja odlično metoda separacije kovin in kovinskih izdelkov od ostalih snovi in materialov. Ponujamo različne rešitve in tehnike ločevanja zmesi in materialov z magnetom oz raznimi kovinskimi detektorji, bobni, filtri, presejalniki, drobilniki, separatorji, katere projektiramo in izdelamo glede na posamezno industrijsko potrebo. Separacija oz ločevanje zmesi, snovi in  materialov z magneti, detektorji, bobni, sistemi za prečiščevanje granulatov in separacijskimi enotami pomeni za industrijo pomembno nalogo, saj se je zavezala prispevati k bolj zeleni lastni proizvodnji in uporabi obnovljivih virov.

Eddy Current separacija

Več informacij in povpraševanje

Želite več informacij o našem programu? Prosimo vas, da nas kontaktirate, ali oddate povpraševanje preko naše spletne strani.